L. A. E. 8 (Opavský zámek)

L. A. E. 8 – Světelné interaktivní dílo č. 8 (Opavský zámek), trvalá realizace ve veřejném prostoru Idea: Opavský zámek byl zbořen na konci 19. století. Jeho hmota se nacházela v prostoru ulice Komenského v Opavě a částečně v místě dnes stojící budovy Mendelova gymnázia. Zviditelněním prolnutí obvodových stěn hmoty již neexistujícího zámku a fasády gymnázia… Read more »

No featured image set for this post.

Sochy k něčemu

Sochy k něčemu Objekty svým tvarem, instalací či zpracováním vybízejí návštěvníky k činnosti, k reakci na objekt, ke společné interakci skupiny diváků, spojujících se tak prostřednictvím sochy, jakožto média, v pracovní tým se společným cílem a vůlí k realizaci společné myšlenky. Typickým příkladem může být Socha k přenášení. Hranol, který má po stranách otvory k… Read more »

Slezský koncept

Galerie Půda, Český Těšín Světelný geometrický objekt (úsečka) optimálních/neoptimálních rozměrů 2016 Autoři výstavu uspořádali jako připomínku 35. výročí fungování galerie Půda v Českém Těšíně. Půda se řadí mezi nejdéle působící nezávislé galerie v regionu i v Česku a její aktivity neustále zajímají poměrně slušný počet návštěvníků. V představování na oficiálních proudech nezávislé a také konceptuální… Read more »

Svobodný prostor v Hradci Králové

Náplavka, Hradec Králové 2015 Svobodný prostor v Hradci Králové: Developerský projekt, koncept: Město Hradec Králové dosud postrádá skutečně svobodný prostor. Zejména prostor k svobodnému vyjádření myšlenek a citů. Prostor, kde by bylo možno zcela bez jakýchkoli náznaků diskriminace projevit vlastní totožnost, touhy a radost.

Sochy průchodné

  SET Galerie OGL, Liberec 2015 Projektorem generované sochařské formy: Modrá výseč hranolová, Vodorovný kužel teplý, Komolá jehlanová forma, Kulatinka.

Transmisní prostorové formy

Galerie Aula, FaVU VUT Brno 5. – 13. 5. 2014 Projekt Tomáše Skalíka Transmisní prostorové formy představený v Galerii Aula se zabývá vlastnostmi sochařského díla, základních geometrických tvarů (pevnost tělesa, prostupnost krychle) a prostorových vztahů (roh, plocha, hranice objektu) v kontextu konkrétního výstavního prostoru. Jednotlivé objekty se proměňují v závislosti na tom, z jakého úhlu k nim divák přistupuje.

SZTUKAISWAHR I : Eva Dvorak

Galerie Myšina, podchod pod hlavním brněnským nádražím 9. 4. 2014 – 23. 6. 2014 Sztukaiswahr je mezinárodní umělecká skupina mladých výtvarných umělců, které spojuje pozitivní přístup ke snaze k hledání pravdy prostřednictvím umění. Skupina byla založena v listopadu 2013 ve Vídni, kde se autoři setkali při příležitosti mezinárodního workshopu na Universität für angewandte Kunst Wien…. Read more »

SZTUKAISWAHR II : Pavel Molník

Galerie Myšina, podchod pod brněnským hlavním nádražím 9. 7. 2014 – 21. 9. 2014 SztukaiSwahr je mezinárodní umělecká skupina mladých výtvarných umělců, které spojuje pozitivní přístup ke snaze k hledání pravdy prostřednictvím umění. Skupina byla založena v listopadu 2013 ve Vídni, kde se autoři setkali při příležitosti mezinárodního workshopu na Universität für angewandte Kunst Wien…. Read more »

Jiný pohled

Důl Michal, Ostrava 1. 7. – 30. 7. 2011 výstava skupiny autorů (Pavla Zdražilová, Radek Nivnický, Radka Pavelová, Tomáš Skalík, Soňa Samašová, Jan Krtička, Viera Sobková, Oldřich Morys)

Partitury, Parafráze

Galerie Dole, Ostrava 23. 8. – 9. 9. 2011 Ostravské dny, nyní široko daleko nejdůležitější akce, věnovaná nové hudbě, mne již dávno získaly jako posluchače —— ale protože od stejné doby jako Petr Kotík působím nejen jako umělec, ale také podobně jako on i organizátor —— pro změnu výstav…

 • Realizace ve veřejném prostoru, Volná tvorba

  L. A. E. 8 (Opavský zámek)

  Posted on by

  L. A. E. 8 – Světelné interaktivní dílo č. 8 (Opavský zámek), trvalá realizace ve veřejném prostoru Idea: Opavský zámek byl zbořen na konci 19. století. Jeho hmota se nacházela v prostoru ulice Komenského v Opavě a částečně v místě dnes stojící budovy Mendelova gymnázia. Zviditelněním prolnutí obvodových stěn hmoty již neexistujícího zámku a fasády gymnázia… Read more »

 • Volná tvorba, Výstavy

  Sochy k něčemu

  Posted on by

  Sochy k něčemu Objekty svým tvarem, instalací či zpracováním vybízejí návštěvníky k činnosti, k reakci na objekt, ke společné interakci skupiny diváků, spojujících se tak prostřednictvím sochy, jakožto média, v pracovní tým se společným cílem a vůlí k realizaci společné myšlenky. Typickým příkladem může být Socha k přenášení. Hranol, který má po stranách otvory k… Read more »

 • Volná tvorba, Výstavy

  Slezský koncept

  Posted on by

  Galerie Půda, Český Těšín Světelný geometrický objekt (úsečka) optimálních/neoptimálních rozměrů 2016 Autoři výstavu uspořádali jako připomínku 35. výročí fungování galerie Půda v Českém Těšíně. Půda se řadí mezi nejdéle působící nezávislé galerie v regionu i v Česku a její aktivity neustále zajímají poměrně slušný počet návštěvníků. V představování na oficiálních proudech nezávislé a také konceptuální… Read more »

 • Realizace ve veřejném prostoru

  Svobodný prostor v Hradci Králové

  Posted on by

  Náplavka, Hradec Králové 2015 Svobodný prostor v Hradci Králové: Developerský projekt, koncept: Město Hradec Králové dosud postrádá skutečně svobodný prostor. Zejména prostor k svobodnému vyjádření myšlenek a citů. Prostor, kde by bylo možno zcela bez jakýchkoli náznaků diskriminace projevit vlastní totožnost, touhy a radost.

 • Volná tvorba, Výstavy

  Sochy průchodné

  Posted on by

    SET Galerie OGL, Liberec 2015 Projektorem generované sochařské formy: Modrá výseč hranolová, Vodorovný kužel teplý, Komolá jehlanová forma, Kulatinka.

 • Volná tvorba, Výstavy

  Transmisní prostorové formy

  Posted on by

  Galerie Aula, FaVU VUT Brno 5. – 13. 5. 2014 Projekt Tomáše Skalíka Transmisní prostorové formy představený v Galerii Aula se zabývá vlastnostmi sochařského díla, základních geometrických tvarů (pevnost tělesa, prostupnost krychle) a prostorových vztahů (roh, plocha, hranice objektu) v kontextu konkrétního výstavního prostoru. Jednotlivé objekty se proměňují v závislosti na tom, z jakého úhlu k nim divák přistupuje.

 • Realizace ve veřejném prostoru, Volná tvorba

  SZTUKAISWAHR I : Eva Dvorak

  Posted on by

  Galerie Myšina, podchod pod hlavním brněnským nádražím 9. 4. 2014 – 23. 6. 2014 Sztukaiswahr je mezinárodní umělecká skupina mladých výtvarných umělců, které spojuje pozitivní přístup ke snaze k hledání pravdy prostřednictvím umění. Skupina byla založena v listopadu 2013 ve Vídni, kde se autoři setkali při příležitosti mezinárodního workshopu na Universität für angewandte Kunst Wien…. Read more »

 • Realizace ve veřejném prostoru, Volná tvorba

  SZTUKAISWAHR II : Pavel Molník

  Posted on by

  Galerie Myšina, podchod pod brněnským hlavním nádražím 9. 7. 2014 – 21. 9. 2014 SztukaiSwahr je mezinárodní umělecká skupina mladých výtvarných umělců, které spojuje pozitivní přístup ke snaze k hledání pravdy prostřednictvím umění. Skupina byla založena v listopadu 2013 ve Vídni, kde se autoři setkali při příležitosti mezinárodního workshopu na Universität für angewandte Kunst Wien…. Read more »

 • Volná tvorba, Výstavy

  Jiný pohled

  Posted on by

  Důl Michal, Ostrava 1. 7. – 30. 7. 2011 výstava skupiny autorů (Pavla Zdražilová, Radek Nivnický, Radka Pavelová, Tomáš Skalík, Soňa Samašová, Jan Krtička, Viera Sobková, Oldřich Morys)

 • Volná tvorba, Výstavy

  Partitury, Parafráze

  Posted on by

  Galerie Dole, Ostrava 23. 8. – 9. 9. 2011 Ostravské dny, nyní široko daleko nejdůležitější akce, věnovaná nové hudbě, mne již dávno získaly jako posluchače —— ale protože od stejné doby jako Petr Kotík působím nejen jako umělec, ale také podobně jako on i organizátor —— pro změnu výstav…