Sochy pro Jeseník / Otočený koláč

„Otočený koláč“, mramor, výška cca 180 cm 2003 Vizualizace znázorňuje hrubě opracovaný blok kamene, přibližně tvaru kvádru, postaveného na výšku. Čelní strana kvádru je jako jediná leštěná. Dutým vrtákem je provrtán otvor skrz celý blok. Jádrový zbytek je vložen zpět do otvoru tak, že zadní strana s neopracovaným povrchem je nyní na straně čelní a naopak. Pokračovat ve čtení „Sochy pro Jeseník / Otočený koláč“

Sochy pro Jeseník / Rám v rámu

„Rám v rámu“, mramor, výška cca 200 cm 2003 Vizualizace znázorňuje hrubě opracovaný blok kamene, přibližně tvaru kvádru, postaveného na výšku. Čelní strana kvádru je jako jediná leštěná. Do kvádru je vyřezán další kvádr a do něj další kvádr o stejných tloušťkách, tzn. že se uvnitř nachází jeden malý kvádr a kolem něj dva rámy. Střední rám je otočen a vložen zpět do otvoru tak, že zadní strana s neopracovaným povrchem je nyní na straně čelní a naopak. Pokračovat ve čtení „Sochy pro Jeseník / Rám v rámu“

Sochy pro Jeseník / Dutina v kvádru; Ovoid v kvádru; Poklad pod víkem

2003 Vizualizace znázorňuje jednu z variant tzv. „soch k odklopení“, které jsou podobně jako „sochy k přenášení“ opatřeny držadly určenými k uchopení, ale socha není určena k přenosu. Společnými silami může skupina lidí odklopit horní víko a spatřit skrytý vnitřek – jádro – poklad Pokračovat ve čtení „Sochy pro Jeseník / Dutina v kvádru; Ovoid v kvádru; Poklad pod víkem“

Sochy pro Jeseník / Tři hranoly

„Tři hranoly“ –  rozložená varianta, žula, 150 x 90 x 60 cm 2003 Vizualizace znázorňuje hrubě opracovaný blok kamene, do jehož horní strany je vyřezán v určitých daných poměrech otvor do nějž přesně zapadají tři rozměrově identické, přesně řezané, leštěné kamenné kvádry. Po levé straně je zakreslena postava, jako měřítko reálné velikosti. Pokračovat ve čtení „Sochy pro Jeseník / Tři hranoly“