L. A. E. 8 (Opavský zámek)

L. A. E. 8 – Světelné interaktivní dílo č. 8 (Opavský zámek), trvalá realizace ve veřejném prostoru Idea: Opavský zámek byl zbořen na konci 19. století. Jeho hmota se nacházela v prostoru ulice Komenského v Opavě a částečně v místě dnes stojící budovy Mendelova gymnázia. Zviditelněním prolnutí obvodových stěn hmoty již neexistujícího zámku a fasády gymnázia bude zmizelá stavba zpřítomněna. Toto zpřítomnění se realizuje pokaždé, když chodec procházející po chodníku podél budovy gymnázia „vstoupí“ do hmoty zámku.   Provedení: Na fasádě Mendelova gymnázia v Opavě je promítána linka (resp. dvě linky) v místě, kde stával opavský zámek, v místě křížení hmot obou staveb. Linka se zviditelňuje  vždy, když někdo procházející po chodníku protne prostor, ve kterém se nacházela zeď zámku. Tato interaktivita je zajištěna laserovým senzorem IFM O1D100 spínajícím obvody laseru. Linka, resp. linky jsou promítány pomocí červených laserů. Technické součásti jsou umístěny na konzolách na fasádě budovy.    

Svobodný prostor v Hradci Králové

Náplavka, Hradec Králové 2015 Svobodný prostor v Hradci Králové: Developerský projekt, koncept: Město Hradec Králové dosud postrádá skutečně svobodný prostor. Zejména prostor k svobodnému vyjádření myšlenek a citů. Prostor, kde by bylo možno zcela bez jakýchkoli náznaků diskriminace projevit vlastní totožnost, touhy a radost. Pokračovat ve čtení „Svobodný prostor v Hradci Králové“

SZTUKAISWAHR I : Eva Dvorak

Galerie Myšina, podchod pod hlavním brněnským nádražím 9. 4. 2014 – 23. 6. 2014 Sztukaiswahr je mezinárodní umělecká skupina mladých výtvarných umělců, které spojuje pozitivní přístup ke snaze k hledání pravdy prostřednictvím umění. Skupina byla založena v listopadu 2013 ve Vídni, kde se autoři setkali při příležitosti mezinárodního workshopu na Universität für angewandte Kunst Wien. Členy skupiny jsou malířka Eva Dvorak z Grazu, fotograf Pavel Molník z Vítkova, malířka Urszula Kotmar z Krakowa, grafik Johann Golf z Mnichova a sochař Tomáš Skalík z Radkova – Dubové. Pokračovat ve čtení „SZTUKAISWAHR I : Eva Dvorak“

SZTUKAISWAHR II : Pavel Molník

Galerie Myšina, podchod pod brněnským hlavním nádražím 9. 7. 2014 – 21. 9. 2014 SztukaiSwahr je mezinárodní umělecká skupina mladých výtvarných umělců, které spojuje pozitivní přístup ke snaze k hledání pravdy prostřednictvím umění. Skupina byla založena v listopadu 2013 ve Vídni, kde se autoři setkali při příležitosti mezinárodního workshopu na Universität für angewandte Kunst Wien. Členy skupiny jsou malířka Eva Dvorak z Grazu, fotograf Pavel Molník z Vítkova, malířka Urszula Kotmar z Krakowa, grafik Johann Golf z Mnichova a sochař Tomáš Skalík z Radkova – Dubové. Pokračovat ve čtení „SZTUKAISWAHR II : Pavel Molník“