L. A. E. 8 (Opavský zámek)

L. A. E. 8 – Světelné interaktivní dílo č. 8 (Opavský zámek), trvalá realizace ve veřejném prostoru Idea: Opavský zámek byl zbořen na konci 19. století. Jeho hmota se nacházela v prostoru ulice Komenského v Opavě a částečně v místě dnes stojící budovy Mendelova gymnázia. Zviditelněním prolnutí obvodových stěn hmoty již neexistujícího zámku a fasády gymnázia bude zmizelá stavba zpřítomněna. Toto zpřítomnění se realizuje pokaždé, když chodec procházející po chodníku podél budovy gymnázia „vstoupí“ do hmoty zámku. Provedení: Na fasádě Mendelova gymnázia v Opavě je promítána linka (resp. dvě linky) v místě, kde stával opavský zámek, v místě křížení hmot obou staveb. Linka se zviditelňuje  vždy, když někdo procházející po chodníku protne prostor, ve kterém se nacházela zeď zámku. Tato interaktivita je zajištěna laserovým senzorem IFM O1D100 spínajícím obvody laseru. Linka, resp. linky jsou promítány pomocí červených laserů. Technické součásti jsou umístěny na konzolách na fasádě budovy.