Bio

MgA. Tomáš Skalík

Narozen: 6. 10. 1978 v Opavě
Adresa: Radkov 180, 747 84 Radkov
Telefon: +420 777 187 823

Vzdělání:

1993 – 1997 Střední průmyslová škola strojnická a Uměleckoprůmyslová škola v Opavě,
Obor: Navrhování hraček a dekorativních předmětů.

2013 – 2018 Vysoké učení technické v Brně – Fakulta výtvarných umění, Brno,
Obor: Umění ve veřejném prostoru a umělecký provoz (doc. Mgr. Pavel Korbička).

1997 – 2002 Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl o.p.s.,
Obor: Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů. (postupně: ak. soch. Michal Blažek, ak. soch. Mgr. Jindřich Plotica, doc. ak. soch. Jiří Novotný)

1999 – 2007 Vysoké učení technické v Brně – Fakulta výtvarných umění, Brno,
Obor: Sochařství II. (prof. ak. soch. Jan Ambrůz; doc. Mgr. Pavel Korbička).

Zahraniční stáže:

2005 Education Technological Institut of Athens, Řecko.

2013 Institut für Konservierung und Restaurierung, Universität für angewandte Kunst Wien, Rakousko

2014 Hochschule für Bildende Künste Dresden – Naturwissenschaften und Archäometrisches Labor.

2014 Technische Universität München –  Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft.

Praxe a zaměstnání:

1999 – dosud OSVČ – vlastní umělecká tvorba, realizace v architektuře, restaurátorský ateliér.
2012 – 2015 Odborný asistent, , FPF SLU v Opavě, Ústav historických věd, Konzervátorské centrum

Ocenění:

2004 Cena děkana FaVU VUT Brno.
2008 2. místo ve veřejné architektonicko-výtvarné soutěži na realizaci vodního prvku na nám. Jana Zajíce ve Vítkově.

Vlastní umělecká tvorba – realizace:

1998 Tykola, Opava – Vávrovice.
2000 Trám, Brno – Komín.
2003 Panna Marie 9 let komunikace, chrám Nanebevzetí sv. Kříže, Litomyšl.
2004 Der gedenkpfal, Dolní Benešov.
2006 Sluneční soustava, náměstí a ulice města Opavy.
2010 Sochy pro obyvatele Kyjovic, Kyjovice.
2010 Čestná brána do Smetanových sadů v Novém Jičíně. (podle návrhu sochaře Jana Zemánka).
2010 Bombardování Ostravy, audiovizuální expozice v Památníku II. světové války, Hrabyně.
2011 Pomník Františka Zíky, Štítina.
2012 Pamětní deska Antonína Mikoláška, Litomyšl (realizace s Evou Plaširybovou).
2012 Jeskyně, modely a makety, Slezské muzeum, Opava.
2012 Kropenky, kostel svatého Petra a Pavla, Lichnov u Nového Jičína.

Vlastní umělecká tvorba – přehled samostatných výstav:

2000 Výřezy – projekt, Mariánské údolí, Brno. 2005 Prostor ifm / Úhlopříčně rozděleno, Dům umění, Opava.
2006 Tomáš Skalík, Respirium 2. patra Veletržního paláce Národní galerie, Praha.
2006 Zapnuto, vypnuto. Pro Ladislava, Galerie mladých, Brno. 2006 Cechovna – měkce obloženo, Důl Michal, Ostrava.
2007 Markanty akcidence, Dům umění, Opava. 2008 Interaktivity, Die Aktualität des Schönen… Gallery, Liberec.
2009 Instalovaná vymezení, Příhrádek No5, Pardubice.
2009 Světelné překvapení, Oblastní galerie v Liberci, Liberec.
2010 Double duel – part I. s Janem Steklíkem, Galerie Školská 28, Praha.
2010 Transformy, Galerie DOLE, Ostrava. 2011 Interaktivní světelná instalace, Kaple sv. Jana, Nymburk. 2014 Transmisní prostorové formy, Galerie Aula, Brno.
2014 SZTUKAISWAHR I – Eva Dvorak: Obrazy-zářiče, Galerie Myšina, Brno. 2014 SZTUKAISWAHR II – Pavel Molník: Stanice Muzeum, Galerie Myšina, Brno.

Vlastní umělecká tvorba – přehled účasti na výstavách:

1997 Školní výstava SPŠS a SUPŠ Opava, Dům umění, Opava.
1998 Skupina X, Arkády – Dvořákovy sady, Opava.
1999 Skupina X, Arkády – Dvořákovy sady, Opava.
2000 Hřbitovní kvítí, Křížová chodba Nové radnice, Brno.
2003 Opava – město umění a kultury 1989-2003, Dům umění, Opava.
2004 PlomaART, Dům umění, Opava.
2004 Úhly pohledů – Brno ve fotografiích studentů Fakulty výtvarných umění, Výstavní prostory Archivu Masarykovy univerzity, Brno.
2005 Pohyb, Zvuk, Prostor, Dům umění, Opava.
2005 Galerie´05, Výstavní síň Viléma Wünscheho, Havířov.
2006 Konfigurace/Nonfigurace, Galerie města Plzně, Plzeň.
2006 Celofánové modifikace prostoru, Respirium 2. patra Veletržního paláce Národní galerie, Praha.
2007 Hvězdy, Galerie Brno, Brno.
2007 Prostorové vidění, Galerie Aula, Brno.
2008 Doma, ale venku II, Galerie Albertovec, Albertovec.
2009 DOXNANO!, Centrum současného umění DOX, Praha – Holešovice.
2009 EASTNANO!, Fakulta chemicko-technologická UP, Pardubice.
2010 Zpřítomnění IV, Bienále Dolní Kounice 2010, Areál kláštera Rosa coeli, Dolní Kounice.
2011 Partitury, parafráze, Galerie DOLE, Ostrava.
2011 Jiný pohled…, Důl Michal, Ostrava.
2012 Na houby for John Cage, galerie Gottfrei, Opava.
2014 Jennifer De Felice, Annegret Heinl, Jan Steklík, Tomáš Skalík, Galerie CELLA, Opava.

Vlastní umělecká tvorba – aktivní účast na symposiích:

2004 Dílna, Dolní Benešov.
2010 Dřevo, Kyjovice.

[1] PlomaART :

[ateliér sochařství II]/ [úvod Jan Ambrůz, Petr Spielmann ; výstava Dům umění Opava 2.3.-11.4.2004.

[2] KLIMEŠ, Martin. Tomáš Skalík:

prostor IFM: úhlopříčně rozděleno. Opava: Dům umění města Opavy, 2005, [3] s.

[3] KLIMEŠ, Martin. Minimalistický prostor. In Protimluv. Vítkov:

2005. 4/1–2, s. 8–10. ISSN 1802-0321.

[4] VALOCH, Jiří, KLIMEŠ, Martin: Tomáš Skalík:

projekty pro respirium. Opava: Nakladatelství Emila Mezery, 2006 cop. [3] s.

[5] SEDLÁČEK, Zbyněk. Konfigurace:

šest představitelů nastupující sochařské generace Pavel Hošek, Ladislav Jezbera, Radoslav Nivnický, Alexander Peroutka, Tomáš Skalík, Robert Vlasák. Plzeň: Galerie města Plzně, 2006. 6 volných listů v obálce.

[6] MERTA, Vladimír, ed., MAINER, Martin, ed. a APETAUEROVÁ, Jana, ed. Hvězdy:

výstava praktických diplomových prací Fakulty výtvarných umění VUT v Brně 2007: 28. června – 29. července 2007 Galerie FaVU: v Galerii Brno do 19. srpna 2007. 1. vyd. V Brně: Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, 2007. [87] s. ISBN 978-80-214-3176-8.

[7] Tomáš Skalík: Markanty akcidence:

Oratoř Domu umění v Opavě 24.10.-25.11.2007. Opava: Dům umění Opava, ©2007. [6] s.

[8] ZIPPE, Stanislav:

Interactivity (exhibition, Liberec, Galerie Die Aktualität des Schönen…, 16. 1. – 15. 2.) In Ateliér, 2008, 21(3), s. 4. ISSN 1210-5236.

[9] KLIMEŠ, Martin:

Tomáš Skalík. In 7x jinak + 1 host: průzkum fundamentů současné vizuality: Galerie Dole. [Ostrava]: Fiducia, 2010. [40] s.
[10] Klimeš, Martin. Tomáš Skalík: Transformy. Moravská Ostrava: Galerie Dole, 2010. 1 l.

[11] ADÁMEK, Petr. Tomáš Skalík :

výběr z díla 2005 – 2009. Vyd. 1. [Ostrava] : Protimluv, 2010. 24 s. Životopisné údaje. ISBN 978-80-904049-8-4.
[12] LASOTOVÁ, Dagmar. Partitury, parafráze. In Ateliér, 2011, 24(19), s. 4. ISSN 1210-5236.