Transmisní prostorové formy

Galerie Aula, FaVU VUT Brno
  1. 5. – 13. 5. 2014
Projekt Tomáše Skalíka Transmisní prostorové formy představený v Galerii Aula se zabývá vlastnostmi sochařského díla, základních geometrických tvarů (pevnost tělesa, prostupnost krychle) a prostorových vztahů (roh, plocha, hranice objektu) v kontextu konkrétního výstavního prostoru. Jednotlivé objekty se proměňují v závislosti na tom, z jakého úhlu k nim divák přistupuje. Díla mají předem vymezené rozdílné fyzikální vlastnosti a funkce: zatímco jedno z nich je definováno jako pevné těleso, které je v prostoru určeno pouze k obcházení, jiné je pojato jako útvar z velmi jemné hmoty, jímž lze za určitých okolností volně procházet. Některé objekty jsou barevně upraveny, avšak barevnost je často natolik jemná, že ji při zběžném pohledu nelze jednoznačně vnímat. Recepce instalací se odvíjí od divákovy otevřenosti a schopnosti participace na celém konceptu. Jana Písaříková, Andrea Vatulíková Pozvanka_Aula_Skalik_5_4_13_5_2014_ Aula_2014_dokumentace